Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Zamestnanci


ĽUBO VOJTEK, FOTOGRAFIA, vojty.foto@gmail.com, www.vojtyfoto.com, +421 907 836 708

PEDAGOGICKÝ ZBOR

Riaditeľka
Mgr. Iveta Vitovská

Zástupca riaditeľky
Mgr. Michal Petrík
PaedDr. Lenka Stančíková, DiS. art.

HUDOBNÝ ODBOR

klavír
, keyboard
Mgr. Zuzana Herdová PhD.
Katarína Izraelová, DiS. art.
Oľga Krúdyová, DiS. art.
PaedDr. Lenka Stančíková, DiS. art.
Karla Urbánková, dipl. um.
Mgr. Iveta Vitovská

sláčikové nástroje 
Mgr. art. Oldřich Husák
Mgr. art. Diana Kleščová
Mgr. Júlia Miščíková
Mgr. Michal Petrík 
Mgr. art. Kateryna Popovych

dychové nástroje  
Mgr. art. Martin Černák
Mgr. Katarína Švoliková , DiS. art.

akordeón               
Mgr. art. Martin Vaculčiak

gitara                     
Miroslav Kalmár, DiS. art.
Pavol Lamper
Pavol Orosz, DiS. art.

spev
Vlasta Ciprichová, DiS. art.
Mgr. art. Silvia Kotková

bicie nástroje
Mgr. art. Marek Bednarčik

hudobná náuka
Mgr. Júlia Miščíková
Mgr. Kristína Šebianová

TANEČNÝ ODBOR

Mgr. art. Michal Maláž
Bc. Petra Hericová
Bc. Ľudmila Jambrichová
Mgr. art. Soňa Sýkorová Moumani,  vedúca tanečného odboru

Korepetície
PaedDr. Miroslav Gálik 
Mgr. art. Ivan Koltsov

VÝTVARNÝ ODBOR

PaedDr. Tatiana Harachová
Juraj Šufliarský akad. maliar, vedúci výtvarného odboru        
Mgr. Ladislav Vojtuš PhD.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

PhDr. Miroslava Mesiariková,  vedúca dramatického odboru

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Ing. Marcela Števková - hospodárka
Marian Oleríny- školník
Eva Klimentová - upratovačka
Eva Vallová - upratovačka