Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Tanečný odbor


35_odbor_tanecny.jpg
Tanečný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje prostredníctvom pohybových a tanečných aktivít komplexne a systematicky rozvíjať jedinca po stránke telesnej i duševnej. Každému žiakovi podľa miery jeho schopností a záujmu poskytuje základy odborného vzdelania, ktoré mu umožnia uplatniť sa ako tanečníkovi v najrôznejších neprofesionálnych aktivitách, v povolaniach, pre ktoré je kultúra pohybu vhodným predpokladom, prípradne pokračovať v ďalšom štúdiu, smerujúcom k profesionálnemu pôsobeniu.
Vzdelávanie v tanečnom odbore žiaka zoznamuje so stavbou i štruktúrou ľudského tela, zákonitosťami pohybu, prináša mu informácie o jednotlivých oblastiach telesnej kultúry, jej obsahu, hodnotách, normách a poskytuje mu orientáciu v rôznych umeleckých oblastiach spojených s kultúrou pohybu a tanečného prejavu.