Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Ďakujeme za darovanie 2 % z daní


1609_2_percentá_zuš__(2).jpg
Veľmi pekne Vám ďakujeme za darovanie 2 % z Vašich daní!

Tieto prostriedky môžu byť použité len na nákup učebných pomôcok, čo  dopomáha ku skvalitneniu vyučovacieho procesu.
V minulosti sme vďaka 2 % mohli pre žiakov do jednotlivých umeleckých odborov zabezpečiť nákup digitálneho klavíra, klarinetu, flauty, xylofónu, elektrickej i akustických gitár, mikrofónov, metronomov, počítačov pre vyučovanie pc grafiky, keramickej pece, scanera, žinenky, pracovných stolov, ozvučenie LDO štúdia, a pod.

Za všetkých žiakov, ktorým môžeme dopriať kvalitnejšie učebné pomôcky Vám vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!