Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Dramatický odbor


34_odbor_dramaticky.jpg
Základom výuky a prostriedkom výchovy sú tvorivé činnosti dramatické a činnosti slovesné. Základným princípom je dramatická hra. Pracuje s výrazovými prostriedkami ďalších druhov umenia v ich vzájomnom prepojení a pri rešpektovaní ich špecifických vyjadrovacích možností pre výslednú dramatickú výpoveď. Rozvíja schopnosť vnímať, vytvárať a sledovať v čase a priestore ľudské vzťahy a jednanie.
Dramatický odbor rozvíja umelecké vlohy k divadelnej a slovesnej činnosti. Vzdelaním v dramatickom odbore získavajú žiaci predpoklady pre uplatnenie v širokej oblasti povolaní, v ktorých úspech závisí od vysokej miery empatie a špecifických komunikačných schopností. Komplexný charakter výuky pomáha žiakom pripravujúcim sa k ďalšiemu štúdiu nielen na umelecké školy. Súčasťou výuky sú základy histórie divadelnej, literárnej a slovesnej tvorby, návštevy divadelných a filmových predstavení. Reflexia umeleckej tvorby pripravuje žiakov i na štúdium divadelnej vedy. Kolektívna časť výuky zakladá osobnostný potenciál pre tímovú spoluprácu.

Galéria: