Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Music festival Douzelage 2016


1407_douzellage_a3_3.jpg
V dňoch 6. - 11. júla 2016 sa vo Zvolene bude konať 2. ročník Medzinárodného hudobného festivalu členských krajín Douzelage. Záväznú prihlášku na festival je potrebné zaslať do 30. júna 2015.

In days   6. - 11.of July will be organized the second International music festival of members of Douzelage. The application form must be sent by 30.6.2015.


Festivalu sa zúčastnilo 27 zahraničných hostí z Anglicka, Francúzska, Lotyšska a Maďarska. Za ZUŠ Zvolen súťažili siedmi súťažiaci.


Súťaž sa konala v sobotu 9.7. 2016v Koncertnej sále ZUŠ - víťazi nástrojových sekcií:

dychové nástroje plechové: Rémi Welmane, 14 rokov, trubka, Francúzsko

dychové nástroje drevené: Ance Rugéna, 14 rokov, saxofón, Lotyšsko

spev: Kristína Šebianová, 19 rokov, Slovensko

sláčikové nástroje: Kristína Ujházyová, 16 rokov, Slovensko

klavír: Valerie Tsoi, 17 rokov, Anglicko


Záverečný galakoncert sa konal v nedeľu 10.7. 2016 v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku - absolútny víťaz festivalu:

Rémi Welmane, 14 rokov, trubka, Francúzsko


http://www.kizoa.com/Video-Editor-Movie-Maker/d56854353k6652745o1l1/douzelage