Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


Zoznam prijatých žiakov na školský rok 2024/25

Pridané: 2024-06-04 14:51:00

Zoznam prijatých žiakov z prijímacích skúšok 29. a 30.5. nájdete nižšie, v súbore na stiahnutie. Uvedené čísla sú variabilné symboly z Vami odoslanej prihlášky, ktoré sa nachádzajú v pravom hornom rohu prihlášky. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov nesmieme mimo interiéru školy zverejňovať mená žiakov. Konkrétne mená prijatých žiakov sú zverejnené na vnútorných vchodových dverách budovy školy.

Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium je zákonný zástupca povinný prevziať si osobne na podpis v dňoch 10. až 27. júna na sekretariáte školy na 2. poschodí, v čase od 9,00 do 16,00 hodiny.

Zápis žiakov na školský rok 2024/25 je v pondelok 2. septembra od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodiny.


Súbory na stiahnutie: