Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2106_8mf8e-covid-automat-1-11-7-11-.png

Zmena vo vyučovaní od 2.11.

Pridané: 2021-10-31 09:22:00


V súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a následne pokynmi vychádzajúcimi zo školského semaforu, pristupujeme od utorka 2. novembra k zmenám v organizácii vyučovania.

Vyučovanie v kolektívnych odboroch bude prebiehať v skupinách 5 + 1. 
O konkrétnych zmenách rozvrhu hodín  v tanečnom odbore a v hudobnej náuke budú zákonných zástupcov informovať triedni učitelia emailom.

Vyučovanie hry na nástroji, vo výtvarnom a dramatickom odbore bude prebiehať bez zmeny v rozvrhoch hodín.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby neposielali svoje deti do ZUŠ s akýmikoľvek príznakmi respiračného ochorenia. Vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné nosiť triednemu učiteľovi  každý týždeň alebo po každej vymeškanej hodine. 

Ďakujeme za pochopenie.