Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2102_zápis_web.jpg

Zápis na školský rok 2021/22

Pridané: 2021-08-05 09:09:00

Zápis žiakov na nový školský rok sa bude konať vo štvrtok 2. septembra v čase od 9,00 do 12,00 h. a od 13,00 do 17,00 h.
Žiaci vstupujú do budovy školy s prekrytím nosa aj úst rúškom, v sprievode len jednej dospelej osoby. Pri vstupe použijú dezinfekciu a preukážu sa vyhlásením o bezpríznakovosti. Bez tohoto vyplneného tlačiva nebudú vpustení do priestorov školy.
Svojmu triednemu učiteľovi je potrebné pri zápise odovzdať čestné vyhlásenie o navštevovaní len jednej ZUŠ, ktoré žiaci dostali na konci školského roka, ak ho neodovzdali už pred prázdninami a spomínané tlačivo o bezpríznakovosti.
Zaradenie novoprijatých žiakov k učiteľom bude zverejnené vo vnútorných priestoroch školy.
Rozvrhy hodín pre kolektívne odbory budú zverejnené na stránke školy posledný augustový týždeň.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľka školy, Mgr. Iveta Vitovská a kolektív zamestnancov.