Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


1995_oznam2.jpg

Zápis na školský rok 2020/2021

Pridané: 2020-08-17 10:22:00


Zápis na školský rok 2020/21 sa bude konať v stredu 2. septembra, v čase od 9,00 do 12,00 h. a od 13,00 do 17,00 h. Z dôvodu eliminovania počtu osôb v budove, predlžujeme zápis aj na dni štvrtok a piatok - 3. a 4. septembra, v čase od 13,00 do 17,00 h.

Zápis na štúdium a zadelenie rozvrhu hodín je možné vykonať aj telefonicky s triednym učiteľom.

Vyučovanie podľa rozvrhov začne v HO, VO a LDO od pondelka 7. septembra.

V TO začne vyučovanie v utorok 8. septembra a potom od štvrtka 10. septembra. V dňoch pondelok a streda - 7. a 9. septembra sa v TO budú konať prijímacie skúšky - vyučovanie nebude!

Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky.

Žiakov prípravného štúdia, 1. a 2. ročníka a nových žiakov môže pri zápise sprevádzať len 1 osoba. Žiaci vyšších ročníkov sa zápisu zúčastnia samy, bez sprievodu rodiča.

Ostatným osobám je vstup do školy ZAKÁZANÝ!!!

Pri vstupe do školy predloží rodič alebo žiak poverenej osobe čestné vyhlásenie, že  nebol s  dieťaťom od 17.8. mimo Slovenskej republiky a dieťa sa nezúčastnilo hromadného podujatia. Súčasťou dokumentu je vyhlásenie o bezinfekčnosti.


Bižšie informácie môžete získať na t.č. 0911 897 807. Ďakujeme Vám za dodržiavanie uvedených pokynov. Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka.