Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2009_stiahnut.jpg

Organizácia vyučovania a prevádzky školy

Pridané: 2020-09-03 10:13:00


Organizácia vyučovania a prevádzky školy počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením infekcie Corona vírusom COVID-19, z dôvodu prevencie a ochrany zdravia: 

- vstup do školy nezamestnaným a neštudujúcim osobám je PRÍSNE ZAKÁZANÝ!

- žiaci a zamestnanci školy vstupujú do budovy len s ochranným rúškom, prekrývajúc si ústa aj nos

- pri vstupe sú povinní použiť pripravenú dezinfekciu na ruky

- žiaci prichádzajú na vyučovanie maximálne 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, po vyučovaní sa v škole zbytočne nezdržiavajú a ihneď opustia budovu

- po použití toalety si umyjú ruky mydlom, utrú papierovými utierkami a vydezinfikujú pripravenou dezinfekciou    umiestnenou na stenách

- v prípade náhlej nevoľnosti žiak okamžite upozorní svojho triedneho učiteľa

- pri návrate žiaka na vyučovanie po neprítomnosti trvajúcej viac ako týždeň, a to z akéhokoľvek dôvodu, sa musí žiak      preukázať  aktuálnym tlačivom o bezinfekčnosti

- neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo zmenu zdravotného stavu dieťaťa je zákonný zástupca povinný ihneď oznámiť triednemu  učiteľovi svojho dieťaťa

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá pre ochranu nás všetkých!

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka.