Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2070_rozhodnutie_zuš_9apríl.jpg

Vyučovanie v ZUŠ od 12.04. 2021

Pridané: 2021-04-08 20:36:00

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a zriaďovateľa školy Mesta Zvolen, od pondelka 12. apríla otvárame vyučovanie pre žiakov hudobného odboru, ktorí navštevujú I. stupeň základnej školy. 

Vyučovanie bude prebiehať vo všetkých oddeleniach hudobného odboru, okrem spevu, dychových nástrojov a hudobnej náuky. Žiaci týchto oddelení a ostatných umeleckých odborov pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

Pre žiakov, ktorí od pondelka 12.04. začnú navštevovať vyučovanie v ZUŠ, platia nasledovné pokyny:
1., žiaci sa v budove školy môžu pohybovať len v rúšku, s prekrytím nosa aj úst 
2., pri vstupe do školy sa poverenej osobe preukážu podpísaným tlačivom o bezinfekčnosti a platným negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu
3., do budovy prichádzajú samy, dospelým osobám je vstup do školy zakázaný
4., žiaci sa v škole môžu zdržiavať len na dobu vyučovania, po ukončení hodiny musia čo najrýchlejšie budovu opustiť
5., rodičia do budovy nevstupujú, dieťa do školy privádzajú najskôr 10 minút pred začatím vyučovacej hodiny a nenechávajú ho v škole zbytočne čakať, sú povinní si ho po skončení hodiny vyzdvihnúť pred školou
6., v oblasti prevencie a dodržiavania pravidiel na ochranu zdravia platia pre žiakov, pedagógov,  aj zákonných zástupcov tie isté povinnosti ako v základnej škole