Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


Výsledky prijímacích skúšok

Pridané: 2023-06-09 08:28:00

V priloženom súbore - Výsledky prijímacích skúšok - sú uvádzané anonymné kódy prihlásených žiakov - variabilné symboly - tak ako sú zobrazené v pravom hornom rohu odoslanej prihlášky alebo v potvrdzujúcom e-maile po odoslaní elektronickej prihlášky. V prípade, že ste posielali viac prihlášok, je potrebné si skontrolovať variabilný symbol na každej z nich.

Rozhodnutie o prijatí je potrebné prevziať si osobne na podpis v dňoch 14. - 29. júna, v čase 9,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 na sekretariáte školy na 2. poschodí.

Podklady k platbe budú zasielané zákonným zástupcom na e-mail.

Zápis na školský rok 2023-24 bude prebiehať v pondelok 4. septembra od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod. u triednych učiteľov.