Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2076_prijímačky_2021_2022.jpg

Prijímacie skúšky na škol. rok 2021/2022

Pridané: 2021-05-18 11:28:00

Pozývame záujemcov o štúdium v našej ZUŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať 02. a 03. júna 2021.
 
Zašlite vyplnenú elektronickú prihlášku, vytlačte si ju, podpíšte a prineste so sebou.

Do budovy školy je povolený vstup len jednej dospelej sprevádzajúcej osobe, ktorá je povinná mať respirátor. Dieťa, ktoré ide na prijímacie skúšky, musí mať ochranné rúško. Pri zápise sa zákonný zástupca musí preukázať vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré si môže stiahnuť z našej stránky. 

Bližšie informácie o kritériách prijímacích skúšok nájdete v ľavom menu stránky v sekcii Prijímacie skúšky, poplatky.

Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy dňa 07.  júna. Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium je zákonný zástupca povinný prevziať si osobne na podpis v dňoch 14. - 28. júna, v čase 10,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 h. na sekretariáte. 

Na našej škole študuje vo všetkých umeleckých odboroch viac ako 720 detí predškolského, školského a stredoškolského veku.
Príďte medzi nás! 

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka.