Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


Prezenčné vyučovanie od 10.januára 2022 a aktualizované dokumenty

Pridané: 2022-01-05 20:39:00

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10.01. 2022 začína v ZUŠ riadne prezenčné vyučovanie podľa pôvodných rozvrhov, vo všetkých umeleckých odboroch. 
Pre vstup žiaka na vyučovanie v ZUŠ sa bude brať do úvahy domáci samotest z jeho kmeňovej školy. Vstup zákonným zástupcom je do budovy ZUŠ povolený len na nevyhnutný čas - odprevadenie svojho dieťaťa na hodinu.