Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


Zmena vo vyučovaní od 10.1. 2022 a zmeny k 28.02. 2022

Pridané: 2022-02-28 20:39:00

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 10.01. 2022 začína v ZUŠ riadne prezenčné vyučovanie podľa pôvodných rozvrhov, vo všetkých umeleckých odboroch. 
Pre vstup žiaka na vyučovanie v ZUŠ sa bude brať do úvahy domáci samotest z jeho kmeňovej školy. Vstup zákonným zástupcom je do budovy ZUŠ povolený len na nevyhnutný čas - odprevadenie svojho dieťaťa na hodinu. 

V prílohách nájdete najnovšie tlačivá o bezpríznakovosti žiaka alebo návštevníka školy s platnosťou od 28.02. 2022 a Rozhodnutie ministra školstva SR zo dňa 28.02. 2022.