Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2180_rz_zus__22_tlac_.jpg

Plenárna schôdza Rodičovského združenia

Pridané: 2022-11-08 16:17:00

Pozývame rodičov našich žiakov na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v pondelok 14.11. 2022 o 16,30 h. v Koncertnej sále ZUŠ na 2. poschodí.
Hlavnou témou stretnutia budú informácie o časovej dotácii vyučovacích hodín v prípravnom štúdiu a čerpanie a použitie príspevkov rodičov do RZ.
Uvítame najmä zákonných zástupcov detí, prijatých na štúdium od školského roku 2020/21.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka