Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


1989_img_2704.jpg

Oznam o obnovení skupinového vyučovania v ZUŠ od 15. 06. 2020

Pridané: 2020-06-14 10:17:00


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje: 


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Zvolen, oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 15. 06. 2020 bude obnovené vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Vyučovanie v skupinových odboroch bude prebiehať podľa pôvodných rozvrhov. Vyučovacie hodiny budú začínať v pôvodných časoch, avšak samotné vyučovanie bude z dôvodu vykonania nutných hygienických opatrení skrátené. 

 

Tanečný odbor:

- jedna vyučovacia hodina bude v trvaní 30 minút

- dvojhodinová vyučovacia jednotka bude v trvaní 75 minút

- dievčatá sa budú prezliekať vo svojej tanečnej sále, chlapci budú mať k dispozícii obe šatne

 

Literárno-dramatický odbor:

- jedna vyučovacia hodina bude v trvaní 30 minút

- dvojhodinová vyučovacia jednotka bude v trvaní 75 minút

- trojhodinová vyučovacia jednotka bude v trvaní 90 minút

- vyučovanie bude prebiehať len v divadelnom štúdiu

 

Výtvarný odbor:

- trojhodinová vyučovacia jednotka bude v trvaní 90 minút

- vyučovanie prípravného ročníka v piatok dopoludnia sa ruší !

 

V hudobnom odbore bude vyučovanie hlavného predmetu (hra na nástroji a spev) naďalej prebiehať nastavenou formou v upravenom režime. Vyučovanie hudobnej náuky bude až do konca školského roka prebiehať len dištančnou formou. 

 

- do budovy je zakázaný vstup dospelým osobám

- žiaci sa smú v škole zdržiavať len na dobu priameho vyučovania, po jeho skončení sú povinní budovu čo najskôr opustiť

- pri vstupe do školy sú žiaci povinní použiť pripravenú dezinfekciu na ruky a nasadiť si ochranné rúško

 

Ďakujeme Vám za dodržiavanie stanovených pokynov.

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka