Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2059_rozhodnutie_zuš_otvor_škôl_feb21.jpg

Informácia k otvoreniu školy k 8.3. 2021

Pridané: 2021-03-05 20:30:00


Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese Zvolen sa vyučovanie v ZUŠ riadi Rozhodnutím zriaďovateľa P-74/2021 zo dňa 5.2. 2021, tzn. že ZUŠ zostáva aj od 1. marca 2021 naďalej pre žiakov zatvorená a vyučovanie pokračuje len dištančnou formou.

 
Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

Zostaňte nám verní a komunikujme navzájom. Sme otvorení novým nápadom a podnetom, ale aj kritickým postrehom. Teší nás pochvala za snahu a prácu v sťažených podmienkach pre nás všetkých. Verme, že sa opäť stretneme a budeme môcť pripravovať ďalšie hodnotné umelecké podujatia. Vydržme!