Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2055_stiahnut.jpg

Informácie k ukončeniu I. polroka, zmena výšky školného

Pridané: 2021-02-01 15:56:00


Vážení rodičia, milí naši žiaci a študenti!

Dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým pri príležitosti ukončenia prvého polroka školského roka 2020/2021 poďakovala za Vašu trpezlivosť, ochotu a snahu pracovať v sťaženom režime dištančného vzdelávania. 
Veľmi si vážime, že ste zostali verní našej - Vašej škole a využívate možnosť pracovať so svojimi učiteľmi online formou. 
Táto Vaša angažovanosť, dochvíľnosť a pracovitosť len dokazuje, že ZUŠ-ka pre Vás neznamená len obyčajné alebo nútené vyplnenie voľného popoludnia, ale že Vás táto práca s umením naozaj zaujíma a baví a že sa chcete za každých podmienok vzdelávať, aj keď umelecké vzdelávanie nie je povinným vzdelávaním. 
Gratulujeme všetkým žiakom k polročnému vysvedčeniu. V súlade so školskou legislatívou sa žiakom na konci prvého polroka vydáva len výpis, avšak na žiadosť zákonného zástupcu je možné vydať aj polročné vysvedčenie. Výpisy rozdáme žiakom pri opätovnom návrate do školy.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením mesta Zvolen č. 203 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdium v ZUŠ, došlo k navýšeniu školného od 1.1. 2021.

Súbory na stiahnutie: