Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2056_rozhodnutie_zuš_otvor_škôl_feb21.jpg

Informácia k otvoreniu školy k 8.2. 2021

Pridané: 2021-02-05 12:40:00


Oznamujeme svojim žiakom a ich zákonným zástupcom, že od pondelka 8. februára sa v ZUŠ naďalej bude vyučovať len dištančnou formou.
Vyučovanie pre žiakov 1. stupňa základnej školy, ročníky 1. až 4., začne podľa Rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy Mesta Zvolen v pondelok 22. februára.
Podmienky k nástupu do školy a bližšie informácie zverejníme počas jarných prázdnin.

Jarné prázdniny čerpáme 15. až 19. februára.