Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2058_banner_deti.jpg

Informácia k otvoreniu školy k 22.2. 2021

Pridané: 2021-02-12 09:52:00


Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov pre prípad, že by sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa začalo vyučovanie v ZUŠ od pondelka 22. februára:

1., prezenčné vyučovanie začne len pre žiakov prvého stupňa základnej školy a len v hudobnom odbore, s výnimkou spevu a hry na dychových nástrojoch

2., žiak sa pred vstupom do školy preukáže kópiou platného potvrdenia o absolvovaní testu aspoň jedného zákonného zástupcu a vyplneným tlačivom o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť na našej stránke

3., žiak môže vstúpiť do školy len s rúškom prekrývajúcim nos aj ústa a mať pri sebe jedno náhradné rúško. V škole sa môže zdržiavať len na dobu svojej vyučovacej hodiny, po skončení ktorej je povinný školu ihneď opustiť

4., upresnenie času vyučovacej hodiny je možné s triednym učiteľom len telefonicky. Vstup do školy je pre iné osoby ZAKÁZANÝ !

5., žiaci kolektívnych odborov - tanečný, výtvarný, dramatický a hudobnej náuky a žiaci študujúci spev a hru na dychových nástrojoch - budú naďalej vyučovaní len dištančne