Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2007_stiahnut.jpg

AKTUÁLNE informácie o zmenách vo vyučovaní !

Pridané: 2020-10-13 10:00:00


Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že od 13.10. 2020 sa v ZUŠ Zvolen vyučuje nasledovne:

a) vyučovanie pre žiakov tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru a vyučovanie hudobnej náuky bude až do odvolania prebiehať dištančnou formou. 

b) vyučovanie žiakov stredných škôl a dospelých vo všetkých umeleckých odboroch bude až do odvolania prebiehať individuálnou formou aj v kolektívnych odboroch

c) vyučovanie žiakov hudobného odboru bude prebiehať prezenčne bez zmeny, podľa pôvodných rozvrhov

d) žiaci, ktorým bola nariadená domáca karanténa, budú vyučovaní dištančne, vstup do školy majú zakázaný

e) žiaci, ktorí sa vracajú na vyučovanie po karanténe, po prerušení vyučovania, po chorobe alebo z iného dôvodu trvajúceho viac ako 3 dni, preukážu sa triednemu učiteľovi vyhlásením o bezinfekčnosti

f) žiadame zákonných zástupcov, aby boli zodpovední, neposielali deti do ZUŠ s akýmkoľvek príznakom respiračného ochorenia až do jeho úplného  vyliečenia, aj keď sa nejedná o Covid-19. 

g) o zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa nás včas informujte. Ak niekto z Vašej rodiny bol v kontakte s človekom, ktorý je v podozrení z ochorenia, aj keď ešte nebol testovaný, neposielajte až do vyriešenia situácie Vaše dieťa do ZUŠ 

h) všetci pedagogickí zamestnanci sú schopní a ochotní poskytnúť Vašim deťom vyučovanie dištančnou formou, prípadne im vymeškané vyučovanie nahradiť po návrate do školy.

Ďakujeme, že dodržujete nastavené pravidlá!

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka


Súbory na stiahnutie: