Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


2528_dop-psk_24_.jpg

Dodatočné prijímacie skúšky na škol. rok 2024/2025

Pridané: 2024-06-25 15:08:00

Dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov sa budú konať vo štvrtok 5. septembra od 13,00 do 18,00 hodiny.

Pred príchodom na prijímacie skúšky si vyplňte na našej webstránke elektronickú prihlášku, odošlite ju,vytlačte a podpísanú, aj so všetkými prílohami, ju prineste so sebou.

Dovoľujeme si oznámiť, že na odbor hra na klavíri a hra na gitare prijímame z dôvodu plného stavu len výnimočne, maximálne 1 - 2 záujemcov.

Do hudobného odboru prijímame žiakov hlavne na odbor hra na flaute, príp. na inom dychovom nástroji, hra na husliach, hra na violončele, hra na akordeóne, hra na bicie a na spev.