Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2021/22


2104_dod+dps_vo+ldo_7.-9.21_web.jpg

Dni otvorených dverí vo výtvarnom a dramatickom odbore

Pridané: 2021-08-24 10:01:00

Výtvarný a dramatický odbor ZUŠ pozýva záujemcov o štúdium na Dni otvorených dverí 7. - 9. septembra, v čase od 13,00 do 18,00 hodiny. V uvedených dňoch je možné nahliadnuť do vyučovacieho procesu týchto umeleckých odborov a prezrieť si všetky priestory, v ktorých sa vyučujú jednotlivé predmety ako sú: kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s rôznymi materiálmi, dramatika, umelecký prednes, javiskový pohyb. Môžete si prejsť výtvarnými ateliérmi, výstavnými priestormi, grafickou dieňou, modelovňou, počítačovou triedou, ukážeme Vám kde sa vypaľujú výrobky z hliny, a pod.
V ateliéroch si môžete vyskúšať aj samotné tvorenie pod vedením vyučujúceho - akademického maliara pána Juraja Šufliarskeho na tak dlho, ako Vám to bude vyhovovať. V dramatickom odbore Vám ukážeme naše javiskové štúdio a jeho vybavenie. Návštevu týchto umeleckých odborov môžete spojiť aj s prijímacou skúškou a stať sa žiakom našej školy.
Pri vstupe do školy ste povinní sa preukázať vyhlásením o bezpríznakovosti a po budove sa pohybovať v rúšku, v sprievode len jednej dospelej osoby.

Príďte medzi nás!

Galéria: