Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2021/22


Voľby rodičov do Rady školy

Pridané: 2021-10-20 16:30:00

Vážení rodičia,
Základná umelecká škola organizuje voľby do Rady školy. Prosíme Vás, pokiaľ máte záujem kandidovať za člena do rady školy, aby ste svoj zámer nahlásili telefonicky na číslo 045 5334 681 alebo 0911 897 807 alebo emailom na adresu riaditel@zuszvolen.sk do 29. októbra 2021.
Voľby sa uskutočnia v týždni od 8. do 12. novembra 2021 podľa zaslaných pokynov.

Ďakujeme Vám za zapojenie sa do volieb a za Váš čas!

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka.