Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2020/21


1996_p.sk_20-21.jpg

Dodatočné prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021

Pridané: 2020-05-04 12:48:00

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa budú konať:

7. až 11.9. 2020 v čase od 13,00 do 17,00 h. do literárno-dramatického odboru a výtvarného odboru

7. a 9.9. 2020 v čase od 13,00 do17,00 h. do tanečného odboru a hudobného odboru (flauta, husle, akordeón)

Na skúšky je potrebné priniesť vyplnenú a podpísanú elektronickú prihlášku s prílohami, ktorú je nutné odoslať aj elektronicky. Podrobné informácie o prijímacích skúškach, podmienkach prijatia a poplatkoch nájdete v ľavom menu webovej stránky školy.

Dieťa môže na prijímacie skúšky sprevádzať len 1 osoba.

Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom.

Pri vstupe do budovy je rodič povinný predložiť čestné vyhlásenie o sebe aj o svojom dieťati, že sa v posledných dvoch týždňoch nezúčastnil žiadnej hromadnej akcie, nebol mimo SR a neprejavujú sa uňho ani u jeho dieťaťa príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Súbory na stiahnutie: