Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2019/20


1987_tempfileforshare_20200602-120221.jpg

Otvorenie školy pre žiakov hudobného odboru

Pridané: 2020-06-02 11:11:00


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje:

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Mesta Zvolen, začína dňa 3. júna 2020 vyučovanie v hudobnom odbore ZUŠ, za nasledovných podmienok:

Vyučovacie hodiny budú v trvaní 35 minút dvakrát v týždni. Vyučovať sa bude len hlavný predmet – hra na nástroji a spev. Vyučovanie bude sprístupnené pre žiakov prípravného štúdia, I. a II. stupňa. V mimoriadnych prípadoch je možné vyučovať žiakov naďalej dištančnou formou. Po každej vyučovacej hodine bude 10 minútová prestávka na vyvetranie, dezinfekciu nástrojov a dotykových plôch. Vyučovanie v ostatných odboroch bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

 

Rozpis vyučovacích hodín v hudobnom odbore:  

 

1. hodina        12,30 – 13,05            

2. hodina        13,15 – 13,50            

3. hodina        14,00 – 14,35

4. hodina        14,45 – 15,20

5. hodina        15,30 – 16,05

6. hodina        16,15 – 16,50

7. hodina        17,00 – 17,35

8. hodina        17,45 – 18,20

                                                                              

Do budovy školy je zakázaný vstup dospelým osobám – rodičom a starým rodičom žiakov, prípadne súrodencom, pokiaľ títo nie sú žiakmi školy. Každý žiak je povinný mať ochranné rúško a papierové utierky. Pri vstupe do budovy mu bude zmeraná teplota a musí si vydezinfikovať ruky pripravenou dezinfekciou. V škole sa môže zdržiavať len po dobu vyučovacej hodiny, po jej skončení musí čo najskôr opustiť budovu. Taktiež príchod na vyučovaciu hodinu môže byť maximálne 5 minút pred jej začatím. Každý žiak je povinný priniesť so sebou na prvú vyučovaciu hodinu podpísané  vyhlásenie , že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia.

Tlačivo nájdete v súbore na stiahnutie.

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie: