Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2018/19


1799_konc_mš_web.jpg

Výchovné koncerty pre materské školy

Pridané: 2019-05-02 16:48:00


V dňoch 20. - 24. mája organizujeme v dopoludňajších hodinách pre materské školy mesta Zvolen výchovné koncerty, v ktorých sa predstavia žiaci všetkých umeleckých odborov. V hudobnom odbore predvedieme malý koncert, kde predstavíme všetky hudobné nástroje. V dramatickom odbore  sa naši žiaci predvedú v krátkom divadelnom predstavení, tanečníci zatancujú ukážky ľudových, moderných a klasických tancov a vo výtvarnom odbore si môžu škôlkári pozrieť inštalované výstavy, ateliéry, modelovňu a grafickú dielňu.