Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2018/19


1784_plagát_jubilanti_19.jpg

Hudobné jubileá - foto

Pridané: 2019-03-22 15:29:00

„Hudobné jubileá“ koncert z diel jubilujúcich skladateľov (G. F. Händel,          J. Haydn, F. Chopin, F. Mendelssohn-Bartholdy, B. Martinu, J. Cikker),             v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu a Akadémiou umení v Banskej Bystrici.

Bellu

u