Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2015/16


VOĽBY DO RADY ŠKOLY

Pridané: 2016-02-26 13:39:00

Základná umelecká škola, Nádvorná 10, vyhlasuje v zmysle § 25 ods. 1 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou 291/2004 Z. z. VOĽBY RODIČOV DO RADY ŠKOLY.
Voľby sa uskutočnia v stredu 16. marca o 16,30 hodine v koncertnej sále HO na 2. poschodí.

Tešíme sa na Vašu účasť!