Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2015/16


1295_2_percentá_zuš_.jpg

2 % z daní

Pridané: 2016-02-11 10:20:00

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať nám 2 % z Vašich daní. Pomôžete tým  svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na nákup učebných pomôcok, potrebných  na rozvoj umeleckej činnosti žiakov. Tlačivo si môžete stiahnuť z prílohy a vyplnené môžete priniesť do 25. apríla na sekretariát alebo odovzdať triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa.

Ďakujeme!