Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

2013/14


705_foto_1.jpg

"Týždeň mozgu 2014" - foto

Pridané: 2014-03-21 15:11:00


V dňoch 10. - 14. marca 2014 organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene projekt "Týždeň mozgu", ktorého sa zúčastnili aj žiaci výtvarného odboru ZUŠ.
Žiaci v jednotlivých ročníkoch riešili svoje rozpracované výtvarné zadania podľa časovo-tematického plánu, pod vedením svojich pedagógov.
Zámerom bol pokus o monitoring bezprostredného zapojenia mozgovej činnosti žiaka na vyučovaní v jednotlivých fázach vyučovania - koncentrácia, aktivita, kreativita, efektivita, grafomotorický prejav, výtvarný výstup.