Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Zamestnanci


ĽUBO VOJTEK, FOTOGRAFIA, vojty.foto@gmail.com, www.vojtyfoto.com, +421 907 836 708

PEDAGOGICKÝ ZBOR

Riaditeľka
Mgr. Iveta Vitovská

Zástupca riaditeľky
Mgr. Michal Petrík

HUDOBNÝ ODBOR

klavír
, keyboard
Mgr. Zuzana Herdová PhD. vedúca PK
Katarína Izraelová
Katarína Kasanová
Oľga Krúdyová vedúca odboru
PaedDr. Lenka Stančíková
Mgr. Iveta Vitovská

sláčikové nástroje 
Mgr. art. Oldřich Husák
Mgr. art. Diana Kleščová
Mgr. Júlia Miščíková
Mgr. Michal Petrík vedúci PK

dychové nástroje  
Mgr. art. Martin Černák
Mgr. Katarína Švoliková vedúca PK

akordeón               
Mgr. art. Martin Vaculčiak

gitara                     
Miroslav Kalmár
Pavol Lamper, vedúci PK
Pavol Orosz

spev
Vlasta Ciprichová vedúca PK
Mgr. art. Silvia Kotková

bicie nástroje
Bc. Marek Bednarčik

hudobná náuka
Mgr. Júlia Miščíková

TANEČNÝ ODBOR

Mgr. Michal Baláž
Filip Borecký
Bc. Ľudmlla Jambrichová
Mgr. art. Soňa Sýkorová Moumani vedúca PK, vedúca odboru

Korepetícia
Mgr. Milan Babic
PaedDr. Miroslav Gálik

VÝTVARNÝ ODBOR

PaedDr. Tatiana Harachová, vedúca PK, vedúca odboru
Juraj Šufliarský akad. maliar           
Mgr. Ladislav Vojtuš PhD.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

PhDr. Miroslava Mesiariková vedúca odboru

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Liliana Husová - hospodárka
Pavol Burjeta - školník
Eva Klimentová - upratovačka
Eva Vallová - upratovačka