Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


1659_tal._18.jpg

Prijímačky na 2018/2019

Pridané: 2018-04-30 10:23:00


Základná umelecká škola Vás pozýva na:

"Deň otvorených dverí" v pondelok 28.5. V čase od 15,00 do 18,00 Vás prevedieme priestormi našej školy. Budete mať možnosť nahliadnuť priamo na vyučovanie vo všetkých odboroch. Prevedieme Vás ateliérmi výtvarného odboru, v štúdiu literárno-dramatického odboru si budete môcť pozrieť ukážky dramatických predstavení, môžete nahliadnuť do tanečných sál i hudobných tried. Prehliadka začína na 2. poschodí v hudobnom odbore, za sprievodu nášho pedagóga.

"Prijímacie skúšky" v pondelok 4.6. do hudobného a výtvarného odboru, 5.6. do tanečného a dramatického odboru.
Skúšky sa budú konať v čase od 13,00 do 18,00 hodiny. Ku skúškam je potrebné priniesť vytlačenú elektronickú prihlášku.
V hudobnom a tanečnom odbore vyžadujeme od dieťaťa zaspievať dve jednoduché detské alebo ľudové piesne.

Tešíme sa na Vás!

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=689