Základná umelecká škola vo ZvoleneZákladná umelecká škola vo Zvolene
Hudobný odborDramatický odborVýtvarný odborTanečný odbor

Aktuality, podujatia


1608_dodatoč._prjijímačky_18_tlač.jpg

Doplňujúce prijímačky do VO

Pridané: 2018-02-02 10:55:00


Oznamujeme záujemcom o štúdium, že do konca mesiaca februára je možnosť prihlásiť sa na štúdium do výtvarného odboru, Príďte nadobudnúť zručnosti v oblasti kresby, maľby, modelovania, grafiky i techník pri práci s rôznymi materiálmi.